Maak het persoonlijk

laat je als instantie zien dat je om je ‘klant’ geeft

Overheid

De Nederlandse overheid heeft bijna 1 miljoen ambtenaren in dienst en is daarmee de grootste werkgever van Nederland. Daarnaast komt iedere burger gedurende zijn of haar leven regelmatig in aanraking met overheids- of semi-overheidsinstanties. Het zijn vaak omvangrijke en complexe organisaties met veel uiteenlopende functies, taken, processen en systemen.

Maak het persoonlijk

Overheidsorganisaties lopen het gevaar bureaucratisch en onpersoonlijk over te komen. Door feedback te vragen, laat je als instantie zien dat je om je ‘klant’ geeft. Dat hun mening belangrijk is en gewaardeerd wordt. Zo kom je dichter bij je eindgebruiker.

Smileys worden verzameld door

  • Gemeenten
  • Politie
  • Ministeries
  • Opleidingsinstituten

Klanten vertellen

“De terminals van HappyOrNot leveren ons een snelle kijk in hoe klanten de dienstverlening van het Juridisch Loket ervaren. Heeft het Juridisch Loket ze kunnen helpen? Daar doen we het tenslotte voor!
Daarnaast is het als organisatie prettig om klanten terug te kunnen geven dat hun mening ertoe doet. De terminals van HappyOrNot maken dat heel direct zichtbaar.”

V.M. (Vivian) Schrijber – Leloux
Projectleider
Het Juridisch Loket

Optimaliseer processen

Feedback

Door directe feedback te vragen kan een instantie bijvoorbeeld achterhalen waar frustraties en knelpunten zitten in processen. Deze kunnen op basis van de verzamelde informatie beter ingericht worden waardoor uiteindelijk de dienstverlening verbetert. Een gebruiker van de dienstverlening is dan bijvoorbeeld beter of sneller geholpen. En door het langdurig volgen van schommelingen en trends in klanttevredenheid kan een instantie de beschikbare middelen efficiënter leren inzetten.

overheid four smileys product

Motiveer medewerkers

Bijkomend voordeel: door met smileys te werken, worden ambtenaren en medewerkers zich bewust van hun interactie met burgers of gebruikers van de dienstverlening. Ze merken dat zij direct invloed uit kunnen oefenen op het verloop van processen en de kwaliteit van de dienstverlening!