top of page

Politie Nederland

Een veilig Nederland willen we allemaal. Eenvoudig aangifte kunnen doen, je gehoord voelen en geholpen worden. Een goede dienstverlening bij de politie is cruciaal. Je weet echter niet of mensen het als goede dienstverlening ervaren als dit niet wordt gemeten. De politie in Zevenaar maakt inmiddels gebruik van de FourSmileys terminal om de klanttevredenheid onder burgers te meten; en met succes!


Remco, operationeel specialist bij de Politie Zevenaar, houdt zich bezig met projectbegeleiding en innovatie. Vanuit de politie zelf wordt er zo nu en dan een eigen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Het team waar Remco onderdeel van uitmaakt, kwam niet goed uit dit onderzoek. Deze test gaf echter een foutief beeld, omdat de responspercentage laag was en volledig haaks stond op wat zij zelf als feedback terugkregen vanuit de burgers. Vandaar dat Remco op zoek is gegaan naar een manier om zelf de klanttevredenheid te meten. Vanaf dit moment kwam FourSmileys in beeld.

Inmiddels staat de FourSmileys terminal al een tijd op het hoofdbureau in Zevenaar.


Op de andere bureaus liggen flyers met een QR-code. Na enig klantcontact, zoals een aangifte of melding, wordt gevraagd of men bij het weggaan feedback wil achterlaten via de terminal. “De feedback die we ontvangen proberen we altijd terug te koppelen aan onze medewerkers. Wat wel opvallend is dat mensen niet veel negatieve feedback achterlaten. De response is goed, de klanttevredenheid hoog en we verkrijgen veel data op een laagdrempelige manier. Negatieve feedback krijgen we echter nauwelijks. Dit hopen we in de toekomst meer te ontvangen, zodat je ook daadwerkelijke stappen kan ondernemen op basis van de verkregen data”, aldus Remco. Remco ziet mogelijkheden met de terminal, want het zou breder kunnen worden ingezet door het bijvoorbeeld mee te nemen op wijkbijeenkomsten. De mogelijkheden zijn in ieder geval eindeloos!


De samenwerking met FourSmileys

“Vanaf het begin heb ik het contact met FourSmileys als goed en duidelijk ervaren. Zeker in de opstartfase heb je meer contact met elkaar dan in de fase wanneer alles vanzelf loopt, omdat het systeem moet worden uitgelegd en er moet worden gecontroleerd of het functioneert naar behoren. Tijdens deze fase konden we eenvoudig en snel bij FourSmileys terecht. De samenwerking was en is tot op heden zeer positief!”


Vanaf het begin heb ik het contact met FourSmileys als goed en duidelijk ervaren. Zeker in de opstartfase heb je meer contact met elkaar dan in de fase wanneer alles vanzelf loopt, omdat het systeem moet worden uitgelegd en er moet worden gecontroleerd of het functioneert naar behoren."

Comments


bottom of page